Villain is het pseudoniem van Maria de Roo, geboren op 16 augustus 1929. Ze is een Wetteraar in hart en nieren en een Katholiek met een diepgeworteld gevoel voor Jezus en de Heilige Maagd. In april 1934, toen zij bijna 5 jaar was, werden uit de Gentse Sint Baafs Kathedraal 2 panelen gestolen van het wereldberoemde drieluik 'Het Lam Gods', in de 15de eeuw geschilderd door de gebroeders Van Eyck. De vermeende dief was Wetteraar Arsène Goedertier...

Op 12 jarige leeftijd was Maria ooggetuige van een bizar voorval op het Wetterse kerkhof: Ze zag - verscholen achter een hoge zerk in de buurt - hoe SS-er Henry Koehn, bijgestaan door de grafdelver en twee Duitse soldaten, Goedertier's graf openden, alsook een kist uit dit familiegraf en ook de twee zerken links en rechts ernaast. Ze werd uiteindelijk - na uren - door de grafdelver bevrijd van het inmiddels afgesloten kerkhof. Hij deed haar op haar knieën de eed zweren  ,,Ge houdt uwen kop, uw leven lang, want ander kost het ons het leven!''.

Dat deed Maria bijna haar hele leven lang, totdat zij in 1992 op de Nederlandse televisie een uitzending van de KRO zag, die ging over de diefstal van het paneel.
Op dat moment besloot Maria om een getuigenis te schrijven. Een testament voor de gehele Belgische bevolking en alle liefhebbers van de kunst.

Het Mysterie van ,,Het Lam Gods'' is een hommage aan Arsène Goedertier, de man die géén dief was. Een getuigenis als testament, om recht te doen aan de doden.

Hun recht op de Waarachtige Waarheid.