Inhoudsopgave

I

Inleiding

II

Beknopte geschiedenis van de diefstal

III

Chronologische samenvatting van mijn zoektocht

a.

de aanleiding

b.

omtrent de bergplaats

deel I - deel II

c.

de rechtvaardige rechters zijn teruggevonden vr 1945 in Wetteren

deel I - deel II

IV

Waarom en hoe verandert een ere-hoofdcommissaris zo grondig van mening ?

V

De doofpot bestaat verder chronologisch vervolg van speurtocht

a.

Ontdekking van de kleurenfoto

b.

Overmaken aan Parket vaststellingen in de kathedraal

c.

Aanklacht over Kroniek van Belgi

VI

Contacten met Pers, Media, Het Bisdom

Of: hoe mij op flagrante wijze het spreken wordt belet

deel I - deel II

VII

Vanaf 2/2/1996

1.

enkele getuigenissen en vasstellingen

2.

De zaak Coremans- Van der Veken

aanvraag om onderzoek aan Het Parket d.d. 5/3/1996

deel I - deel II

afbraakwerken aan Het Werkmanshuis- Mut. De Eendracht

oktober 2002 Onderzoek in de St.Gertrudiskerk Wetteren

mijn  contacten met Het Koninklijk Instituut voor Het Kunstpatrimonium

VIII

Onderzoek in Wetteren door Kwik en Zondagnieuws in maart 1963

deel I - deel II

Van der Veken

IX

De briefwisseling tussen D.U.A. en het Bisdom

X

Een stukje geschiedenis en achtergronden bij Het Lam Gods aanknopingspunten in Wetteren en Massemen

XI

Wetterse kanttekeningen

XII

Situatieschets in Wetteren

deel I - deel II

  BRONNEN